Photography: David Walegren & Karin Karas

Styling: Lili Lövgren